Programator ICD2 Clone - To co nasze

Przejdź do treści

Menu główne:

Programator ICD2 Clone

Oferta Darka

ICD2 Clone to programator i debugger do praktycznie wszystkich istniejących procesorów firmy Microchip:
8-bitowych (PIC10 ÷ PIC18), 16-bitowych (PIC24, dsPIC) oraz 32-bitowych (PIC32).
Programator ICD2 Clone jest urządzeniem zasilanym z portu USB.

Urządzenie jest w pełni wspierane przez zintegrowane środowisko uruchomieniowe firmy Microchip - MPLAB IDE
- dzięki czemu można pisać kod, programować układ i debugować go w jednej aplikacji.

Do debugowanego lub programowanego układu ICD2 Clone podłączany jest za pomocą interfejsu szeregowego ICSP
zawierającego 5 linii. Sygnały programujące PGD (linia danych) oraz PGC (linia zegara) są buforowane tak, aby dopasować
poziomy napięć do napięcia pracy układu docelowego. Znajdująca się na płytce programatora przetwornica DC/DC
pozwala podwyższyć napięcie z 5V do wartości ok. 12V potrzebne do wprowadzenia procesora w tryb programowania.
Napięcie wyjściowe z przetwornicy jest regulowane przez cyfrowy potencjometr sterowany przez procesor.
Dodatkowo programator posiada możliwość automatycznego „odłączania się” od układu docelowego po zaprogramowaniu go
dzięki dodatkowemu buforowi na wyjściu linie programujące są w stanie wysokiej impedancji.

Copyright 2011 - aktualizacja 29.09.2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego