Programator ICD2 Clone - To co nasze

Przejdź do treści

Programator ICD2 Clone

Oferta Darka

ICD2 Clone to programator i debugger do praktycznie wszystkich istniejących procesorów firmy Microchip:
8-bitowych (PIC10 ÷ PIC18), 16-bitowych (PIC24, dsPIC) oraz 32-bitowych (PIC32).
Programator ICD2 Clone jest urządzeniem zasilanym z portu USB.

Urządzenie jest w pełni wspierane przez zintegrowane środowisko uruchomieniowe firmy Microchip - MPLAB IDE - dzięki czemu można pisać kod, programować układ i debugować go w jednej aplikacji.

Do debugowanego lub programowanego układu ICD2 Clone podłączany jest za pomocą interfejsu szeregowego ICSP zawierającego 5 linii. Sygnały programujące PGD (linia danych) oraz PGC (linia zegara) są buforowane tak, aby dopasować poziomy napięć do napięcia pracy układu docelowego. Znajdująca się na płytce programatora przetwornica DC/DC pozwala podwyższyć napięcie z 5V do wartości ok. 12V potrzebne do wprowadzenia procesora w tryb programowania. Napięcie wyjściowe z przetwornicy jest regulowane przez cyfrowy potencjometr sterowany przez procesor.

Dodatkowo programator posiada możliwość automatycznego „odłączania się” od układu docelowego po zaprogramowaniu go dzięki dodatkowemu buforowi na wyjściu linie programujące są w stanie wysokiej impedancji.

Copyright 2011 - aktualizacja 31.12.2020

Strona w trakcie przebudowyW przypadku problemów z wyświetlanianiem strony należy usunąć obrazy i pliki z pamięci podręcznej przeglądarki

Wróć do spisu treści